I  d  u  n     S  y  n  n  e  v  e     S  l  e  v  i  k  m  o  e  n

 


I norrøn mytologi representerte Idun symbolet på evig ungdom og skjønnhet, og hennes livgivende epler var derfor svært ettertraktet av gudene. Men ikke alle fikk smake. En gang ble Idun røvet vekk av gudene Loke og Tjatse i Åsgård, og dette vakte stor bekymring. De gamle gudene var avhengige av Iduns Epler for å kunne leve det gode livet. Bli med på en fruktbar workshop og opplev smaken av Iduns Epler!

Iduns Epler – en fruktbar workshop!

I dag er det mer aksept for å forstå mennesker og organisasjoner som blir drevet av følelser og sanser enn tidligere. Dermed åpnes det for hvordan vi oppfatter og konstruerer virkeligheten, og at vi lærer like mye gjennom sansene våre som ved det tankemessige og intellektuelle. Gjennom teambuilding ser vi nye muligheter, og vi utfordrer grenser mellom kunst og næringsliv. Bli med på å skape gode opplevelser og forbedret lønnsomhet for bedriften – det har vi referanser på.

Kunst som virkemiddel i endringsprosesser, samspill og ledelse

Kunst som virkemiddel i endringsprosesser, samspill og ledelse

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kreativitet-ma-lares-7026112.html

 

Legg inn en kommentar

You must be logged in to post a comment.