I  d  u  n     S  y  n  n  e  v  e     S  l  e  v  i  k  m  o  e  n

 

Prosjekter, engasjementer

• Protector Forsikring
• Statsbygg

• Podium

• Bærum kommune
Kultur og samarbeid
Ungdomstjenesten
Avdeling Samfunnsutvikling
Avdeling Koordinatorenheten for psykisk helse

Styreverv
• KIB – Kvinnenettverket i Bærum
• NFUK – Norsk forening for uavhengige kunstnere

Legg inn en kommentar

You must be logged in to post a comment.