I  d  u  n     S  y  n  n  e  v  e     S  l  e  v  i  k  m  o  e  n

 

Kunstnere kan bidra til prosesser der samarbeid og nytenkning står i fokus

HVA SLAGS KONSEPT?
En workshop i teambuilding og kreativitet der kunst er brukt som verktøy.

HVORFOR DET?
Konseptet fokuserer på den enkelte medarbeider og gjør dem stolte av å jobbe i en bedrift som ser hver enkelt som verdifull. Gode resultater, bl.a. ved at selskapet fikk forbedret lønnsomhet.

HVEM HAR DET VERDI FOR?
Kreativitet trengs på alle arbeidsplasser og regnes som selve drivhjulet i innovasjon og framtidig overlevelse.

Et spennende og morsomt opplegg med trening i kreativ tenkning og fokus på bedriftens verdier.
Se REFERANSER

BOOKING
Idun S. Slevikmoen
post@iduns.no
928 00 730

Kreativitet trengs på alle arbeidsplasser

 

 

 

Legg inn en kommentar

You must be logged in to post a comment.